Bilder på förskolan

Framsidan av förskolan med barnens ingång.

Vår altan där de minsta barnen vilar i sina vagnar efter lunchen.

En del av vår gård på baksidan som har tre sandlådor.

Vår båt ”Fingerlina”

Vår båt ”Fingerlina”.

En av våra sandlådor, denna med gungställning.

En dag med strålande sol.