Personal

Översta raden
Från vänster
Emmalie Fredriksson Hellgren, behovsvikarie samt administration.
Wilma Berg, vikarie 100%

Nedersta raden 
Från vänster
Marylene Hellgren, huvudman/barnskötare 100%
Malin Barku, kök/städ 100%
Therese Hällgren, rektor/förskollärare 100%