Verksamhet

Förskolan Finger-Borgen är en fristående förskola som drivs i form av ett personalkooperativ. På förskolan arbetar tre pedagoger, en kokerska/lokalvårdare samt en administratör. Verksamheten bedrivs i en enplansvilla med tillhörande stor härlig trädgård i Kyrkenorum sedan år 2000.

VÅR VISION
Förskolan Finger-Borgen arbetar efter Lpfö 18. Vi arbetar alltid med alla läroplanens mål, men prioriterar olika mål utefter bangruppens behov. Med utgångspunkt i förskolans läroplan vill vi arbetar för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö. Vi betonar lekens och det lustfyllda lärandets betydelse för barnens utveckling. Vi vill skapa ett arbetssätt där barnen deltar aktivt, tar egna initiativ och där de uppmuntras att pröva sina färdigheter.

Likabehandlingsplan 2023-2024